Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zakon o osebni izkaznici in Zakon o potnih listinah

+ -

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o osebni izkaznici:

1. izvaja nadzor nad 4. čl., ki ureja v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov kopirajo osebne izkaznice ter način hrambe kopije osebne izkaznice;

2. v primeru kršitve navedene določbe 4. čl. kot prekrškovni organ odloča o prekršku, v skladu z 23. čl.


Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o potnih listinah:  

1. izvaja nadzor nad 4. a. čl., ki ureja v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov kopirajo potne listine ter način hrambe kopije potne listine;

2. v primeru kršitve navedene določbe 4. a. čl. kot prekrškovni organ odloča o prekršku, v skladu s 34.b. čl. zakona.