Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zakon o bančništvu

+ -

Leta 2016 sprejeti Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR) ureja vzpostavitev centralnega kreditnega registra, kot osrednje nacionalne zbirke podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. Del tega registra je tudi sistem izmenjave informacij o zadolženosti posameznih fizičnih oseb (poznan kot SISBON). Tako register kot sistem izmenjave informacij upravlja Banka Slovenije, ki je sicer v skladu z Zakonom o bančništvu (ZBan-2) vzpostavljeni sistem izmenjave informacij o boniteti strank prevzela s 1. 1. 2016 v skladu s 366. in 400. členom ZBan-2. V skladu s 26. členom ZCKR Banka Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo in upravljanjem sistema izmenjave informacij določi tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani sistema in vključeni dajalci kreditov za članstvo oziroma vključitev v sistem izmenjave informacij ter za zagotavljanje zaupnosti podatkov, ki se zbirajo v sistemu izmenjave informacij. Pred določitvijo teh aktov Banka Slovenije pridobi mnenje Informacijskega pooblaščenca, ki izvaja inšpekcijski nadzor v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij v skladu z ZVOP-1.

V skladu z ZCKR pa Informacijski pooblaščenec z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev določb ZCKR, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, javno objavi informacije v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekel.

Nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) v 78. členu ohranja leta 2013 dodeljeno pristojnost Informacijskega pooblaščenca glede opravljanja nadzora nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki glede izvajanja 10. člena ZPotK-2 v delu, ki se nanaša na informiranje, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, 11. člena ZPotK-2, 42. člena ZPotK-2 v delu, ki se nanaša na informiranje, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ter 44. člena ZPotK-2.