Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Mednarodno delovanje Informacijskega pooblaščenca

+ -

Informacijski pooblaščenec sodeluje v več delovnih skupinah v okviru EU, Sveta Evrope oz. drugih mednarodnih organizacij in konferenc.

Posebej je aktiven v okviru Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov, ki ga  sestavljajo predstavniki nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov iz vseh držav članic EU. IP v odboru sodeluje tako na plenarni ravni, kot tudi v njegovih določenih podskupinah, kot so BTLE (angl. border, travel, law enforcement), FOP (angl. future of privacy) ali ITS (angl. international transfers subgroup).

Prav tako sodelujemo na rednih polletnih srečanjih Mednarodne delovne skupine za varstvo osebnih podatkov v telekomunikacijah (IWGDPT) - v t.i. Berlinski skupini.

Dalje IP deluje v okviru notranjih nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov v okviru EuropolaSchengenskega informacijskega sistemaVizumskega informacijskega sistema ter sistemov Carine in Eurodac.

»Initiative 20i7« je nastala na pobudo Informacijskega pooblaščenca in združuje visoke predstavnike nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije. Namen pobude »Initiative 20i7« je združiti znanje in zagotoviti izmenjavo znanj ter dobrih praks nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov s področja nekdanje skupne države, saj se soočamo s podobnimi pravnimi in praktičnimi izzivi. Sekretariat Intiative 20i7 zagotavlja Informacijski pooblaščenec, člani pobude pa se srečujejo na letni ravni.

Podrobnejše informacije so na voljo na podstraneh za posamezno mednarodno organizacijo.