Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Informacijska pooblaščenka

+ -

Mojca Prelesnik

Tel.: 01 230 97 30

e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

 

 

 

Rojena 1968, univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom

1992 diploma na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
1995 pravosodni izpit
1995 - 1997 zaposlena v Odvetniški pisarni Emila Lipovca in Aleša Rojsa
1997 - 2002 lastna odvetniška pisarna      
2002 - 2005 svetovalka vlade na Ministrstvu za informacijsko družbo
2005 - 2008 namestnica Informacijske pooblaščenke
2008 imenovana za generalno sekretarko Državnega zbora
2014 imenovana za informacijsko pooblaščenko
2019 ponovno imenovana za informacijsko pooblaščenko

Znanja tujih jezikov - aktivno: angleški, srbski, hrvaški, pasivno: italijanski, nemški.

Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).

Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja. 

Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.      

Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.

Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 18. 6. 2019 ponovno  izvolil za informacijsko pooblaščenko za petletni mandat.