Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Arhiv javnih natečajev

+ -

Obvestila o končanih natečajnih postopkih Informacijskega pooblaščenca:

 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca za preventivo, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 9. 7. 2019, pod številko 100-5/2019, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Nadzornik Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 9. 7. 2019, pod številko 100-4/2019, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 16. 7. 2019, pod številko 100-6/2019, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bilo na javnem natečaju za zasedbo petih  uradniških delovnih mest Nadzornik Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 14. 12. 2018, pod številko 110-9/2018, izbranih pet kandidatov.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 8. 8. 2018, pod številko 110-7/2018, izbran kandidat
 • Informacijski pooblaščenec je razveljavil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta RAZISKOVALEC POOBLAŠČENCA, ki je bil objavljen  na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in  Zavoda RS za zaposlovanje, dne 23. 5. 2018.
 • Informacijski pooblaščenec je razveljavil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC POOBLAŠČENCA I, ki je bil objavljen  na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in  Zavoda RS za zaposlovanje, dne 23. 5. 2018.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Nadzornik Pooblaščenca I, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 6. 12. 2017, pod številko 100-3/2017, izbran kandidat
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Nadzornik Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 6. 12. 2017, pod številko 100-4/2017, izbran kandidat
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca za preventivo, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 21. 12. 2017, pod številko 100-5/2017, izbran kandida
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Pripravnik Informatik, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 19. 12. 2016, pod številko 100-3/2016/1, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Asistent Svetovalca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 27. 10. 2016, pod številko 110-2/2016/23, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Asistent Svetovalca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 16. 7. 2015, pod številko 110-2/2015/2, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Asistent Svetovalca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 2. 12. 2014, pod številko 110-6/2014/3, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil javni natečaj za uradniško delovno mesto »Nadzornik Pooblaščenca I«, objavljen dne 06.07.2014 na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in dne 07.07.2014 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, preklican.
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalca Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Pooblaščenca dne 10.3.2014, pod številko 110-3/2014, izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Asistent Svetovalca, ki je bil objavljen na spletni strani Pooblaščenca dne 3.10.2013, pod številko 110-4/2013, izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Pooblaščenca dne 1.7.2013, pod številko 110-3/2013/1, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 10. 4. 2013, pod številko 110-2/2013,  izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Nadzornik Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 5. 9. 2011, pod številko 110-2/2011,  izbran kandidat. 
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 3. 7. 2009, pod številko 110-5/2009,  izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 7. 8. 2009, pod številko 110-7/2009,  izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca I, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 26. 1. 2010, pod številko 110-2/2010,  izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bila najavnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca I, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 23.1.2009, pod številko 110-1/2009,  izbrana kandidatka.
 • Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 26.9.2008, pod številko 110-1/2008 , izbrani dve kandidatki.
 • Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 26.9.2008, pod številko 110-1/2008, izbrana kandidatka.
 • Obvestilo o neuspešno zaključenem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca za mednarodne odnose, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 26.9.2008, pod številko 110-1/2008. Izbran ni bil nihče od prijavljenih kandidatov oz. kandidatk

Neizbrani kandidati imajo, v osmih dneh od prejema obvestila o neizbiri, pravico do vpogleda v podatke, ki jih je izbrani kandidat/ka navedel/la v prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradivo izbirnega postopka.