Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Javni natečaji

+ -

Preklic javnega natečaja
Informacijski pooblaščenec, zaradi spremenjenih okoliščin preklicuje javni natečaj za uradniško delovno mesto Nadzornik Pooblaščenca II, ki je bilo objavljeno na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje in Informacijskega pooblaščenca, dne 13. 3. 2020 pod reg. št. NU27753.

Vsi dosedaj prijavljeni kandidati bodo o preklicu javnega natečaja obveščeni.