Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Javni natečaji

+ -

Preklic javnega natečaja


Informacijski pooblaščenec, zaradi spremenjenih okoliščin preklicuje javni natečaj za uradniško delovno mesto Asistent svetovalca- za določen čas, ki je bilo objavljeno na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje in Informacijskega pooblaščenca, dne 6. 5. 2022 pod reg. št. OL42276.

Vsi dosedaj prijavljeni kandidati bodo o preklicu javnega natečaja obveščeni.