Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Zaupanje ljudi v cepljenje je odvisno tudi od jasnih in nedvoumnih informacij o poteku prijav na cepljenje ter zakonitega zbiranja kakršnihkoli podatkov

+ -
16.03.2021

Osebni podatki zbrani pri prijavi interesa za cepljenje preko portala eUprava se ne smejo obdelovati vse dokler posamezniki ne dobijo jasnih, točnih in zanesljivih informacij o tem, kdo jih zbira in za katere namene

 

V Republiki Sloveniji poteka poleg prijav na cepljenje pri osebnih zdravnikih vzporedno preko portala eUprava tudi obsežno zbiranje podatkov o interesu za cepljenje, ki pa ne pomeni prijave na cepljenje. Posamezniki so pri oddaji vloge za sporočanje interesa za cepljenje na portalu eUprava prejeli povsem nejasne in skope informacije, dodatne nejasnosti pa vnašajo različna diametralno nasprotna vsakokratna tolmačenja posameznih govorcev na novinarskih konferencah Vlade RS glede pomena te vloge. IP je zato 15. 3. 2021 s ciljem zaščite pravic posameznikov zavezancem – Ministrstvu za javno upravo (MJU), Ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ)- izdal začasno odločbo, s katero jim je naložil obveznost zagotovitve jasnih, točnih in zanesljivih informacij iz člena 13 Splošne uredbe (GDPR) - med drugim tudi kdo vse upravlja z osebnimi  podatki, kaj so nameni  ter pravna podlaga za njihovo obdelavo  - in omejitev nadaljnje obdelave zbranih osebnih podatkov.

 

IP je decembra 2020 na podlagi prijave suma prekomerne obdelave osebnih podatkov vlagateljev prijave interesa za cepljenje proti COVID-19 preko portala e-Uprava ter suma neustreznega obveščanja posameznikov uvedel inšpekcijski postopek  nad izvajanjem določb ZVOP-1 in GDPR. Postopek je bil sprva uveden zoper MJU, na podlagi napotila MJU pa še zoper NIJZ in Ministrstvo za zdravje.

 

Utemeljenost prijave neustreznega obveščanja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov se je izkazala že na začetku, saj nihče izmed treh zavezancev ni želel prevzeti vloge upravljavca in s tem povezane odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov. Zavezanci kljub kar šestim pozivom IP za posredovanje pojasnil, niso uspeli jasno in zanesljivo pojasniti namena vloge na portalu eUprava, prav tako do danes niso pojasnili pravne podlage za to obsežno obdelavo osebnih podatkov.

 

IP je v postopku od zavezancev in preko izjav predstavnikov oblasti v medijih, pridobival nasprotujoče si izjave, ki niso bile skladne z dejanskim stanjem ugotovljenim v inšpekcijskem postopku. Tako je npr. NIJZ sprva zanikal obstoj kakršnegakoli sodelovanja pri razvoju in vzpostavitvi spletnega obrazca, četudi so posamezniki ob prejemu potrditvenega sporočila o prejemu prijave prejeli obvestilo podpisano z NIJZ. Že ob predstavitvi spletnega obrazca je minister za javno upravo na tiskovni konferenci 8. 12. 2020 izpostavil, da se bo o uporabi zbranih podatkov odločalo šele naknadno, kar je v popolnem nasprotju s pravom varstva osebnih podatkov in tudi, da to ne pomeni vzpostavitve vrstnega reda za cepljenje.

 

V javnosti je IP večkrat zasledil trditev, da se lahko posameznik v vrstni red za cepljenje postavi (tudi) preko podane vloge na portalu eUprava, vendar pa posameznikom ta namen v okviru skopih informacij, danih ob zbiranju njihovih podatkov, nikdar ni bil izrecno in nedvoumno sporočen. Navedeno ne izhaja niti iz nobene verzije Nacionalnih strategij cepljenja proti Covid-19 (z decembra 2020 in marca 2021). Zato je zbiranje osebnih podatkov preko portala eUprava povzročilo zavajanje posameznikov, saj objektivno sploh ni mogoče ugotoviti, kaj so ti z oddajo vloge v resnici dosegli.

 

V inšpekcijskem postopku se je izkazalo tudi, da do osebnih podatkov zbranih preko portala eUprava zaenkrat ni dostopal še nihče ter da prijave za cepljenje potekajo zgolj pri osebnih zdravnikih. To seveda pod vprašaj postavlja nujnost takega množičnega zbiranja podatkov več kot 140.000 posameznikov.

 

Konkreten primer kaže, kako pomembna je predvidljiva, poštena in transparentna obdelava osebnih podatkov še posebej s strani državnih organov in kakšne posledica ima odsotnost premišljene priprave vsebine vlog za zbiranje podatkov za posameznike. Vsem državljanom je zagotovo v interesu, da so informacije o cepljenju celovite, jasne in točne ter da vedo, kdaj in pod kakšnimi pogoji bodo prišli na vrsto.

 

IP je zato na podlagi ugotovitev inšpekcijskega postopka vsem trem zavezancem izdal začasno odločbo, na podlagi katere morajo izpolniti obveznost informiranja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov (kdo njihove podatke dejansko obdeluje, za katere namene, kako dolgo se bodo ti podatki hranili ipd.), kar predstavlja temelj transparentne in zakonite obdelave osebnih podatkov. Začasna odločba je bila izdana na podlagi podatkov, ki so obstajali ob njeni izdaji, končna odločitev  še sledi. Nedvomno pa bo IP ob izdaji zaključne odločbe upošteval tudi to, da ta zbirka ni več ažurna, saj so bili številni posamezniki, ki so sicer oddali vlogo, najverjetneje zaradi uvrstitve v prioritetne skupine in prijave pri osebnem zdravniku, že cepljeni.                                                                                   

 

 

Mojca Prelesnik,

informacijska pooblaščenka