Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Za namestitev piškotkov je potrebna aktivna privolitev internetnih uporabnikov

+ -

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: SEU) je v sodbi št. C-673/17 z dne 1. 10. 2019 jasno povedalo, da je za zakonito sledenje s piškotki na spletnih straneh potrebno aktivno soglasje posameznika.

 

Spor se je nanašal na organizacijo nagradne igre na spletni strani s strani družbe Planet49. Internetni uporabniki so, da bi lahko sodelovali v igri, morali posredovati svoje ime in naslov, kjer sta bili potrditveni polji. Polje za dovoljenje za namestitev piškotkov je bilo vnaprej označeno. Nemško zvezno združenje organizacij za varstvo potrošnikov je pred nemškim zveznim vrhovnim sodišče izrazilo dvom v zakonitost pridobitve privolitve uporabnikov prek vnaprej označenega potrditvenega polja in glede obsega obveznosti obveščanja, ki je naložena ponudniku storitve.

 

Sodišče Evropske unije je v svoji sodbi odločilo o treh pomembnih točkah.

  1. Privolitev za shranjevanje informacij ali za dostop do informacij, ki so že shranjene v terminalski opremi uporabnika spletnega mesta, z uporabo piškotkov ni veljavna, če dovoljenje izhaja iz vnaprej označenega potrditvenega polja. Za veljavno privolitev posameznika se zahteva prostovoljna, izrecna, informirana in nedvoumna izjava volje. Splošna uredba o varstvu podatkov izrecno določa aktivno privolitev, kar pomeni, da molk, vnaprej označeno okence ali nedejavnost posameznika ne predstavljajo veljavne privolitve.

  2. Vsak podatek, shranjen v terminalni opremi uporabnikov omrežij elektronskih komunikacij, je del zasebnega področja uporabnikov. Kar pomeni, da določbe glede namestitve piškotkov veljajo za vse podatke, shranjene v terminalni opremi, ne glede na to, ali gre za osebne podatke ali ne.

  3. Uporabnik lahko poda veljavno privolitev po tem, ko je bil jasno in izčrpno obveščen o obdelavi osebnih podatkov. Obvestilo mora posamezniku omogočiti, da z lahkoto ugotovi posledice dane privolitve, in zagotoviti, da je ta privolitev dana ob popolni seznanjenosti z dejstvi. Obvestilo mora tako biti jasno razumljivo in dovolj podrobno, da posameznik razume delovanje uporabljenih piškotkov. Nameni obdelave, trajanje delovanja piškotkov, možnost tretjih oseb, da dostopajo do osebnih podatkov, predstavljajo del jasnega in izčrpnega obvestila posameznika.

 

Sodbo si lahko preberete na povezavi: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7464332362E1A30FDBFC05CBD136FE70?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=sl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1576748.