Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Z današnjim dnem stopa v veljavo novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

+ -
26.01.2023

Z večletno zamudo je bil 15. decembra 2022 v Državnem zboru končno sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki se prične uporabljati z današnjim dnem in prinaša nekaj pomembnih novosti, med drugim:

·        institut prijavitelja s posebnim položajem ter postopek uveljavljanja pravic posameznika,

·        posredovanje osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju,

·        drugačno ureditev videonadzora,

·        spremembe glede povezovanj zbirk osebnih podatkov

·        spremenjeno ureditev biometrije,

·        podlage za uveljavitev kodeksov ravnanja in potrjevanja (certifikacije),

·        dodatne pogoje glede pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO),

·        posebne zahteve glede varnosti osebnih podatkov, sledljivosti in ocen učinka,

·        pristojnosti Informacijskega pooblaščenca,

·        ureditev obdelave osebnih podatkov za raziskovalne, arhivske in statistične namene,

·        pravne podlage za izrekanje sankcij po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR).

Informacijski pooblaščenec vse od sprejema ZVOP-2 pospešeno posodablja spletno stran in gradiva (obrazci, vzorci, smernice), ki so v pomoč tako upravljavcem in obdelovalcem osebnih podatkov kot tudi posameznikom. Glede na določbe ZVOP-2 so tako med drugim posodobljene vsebine:

Vsebine izdane po ZVOP-1 bodo še vedno dostopne na spletni strani, Informacijski pooblaščenec pa bo nadaljeval s posodabljanjem vseh vsebin in gradiv (smernice, infografike).

Informacijski pooblaščenec