Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Vlada RS ima pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov javnih uslužbencev, gre za prosto dostopne informacije javnega značaja

+ -
03.06.2022

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel več novinarskih vprašanj na temo sklepa Vlade RS, s katerim je ta naložila ministrstvom, organom v sestavi in vladnim službam, da pripravijo poimensko preglednico novo zaposlenih in premeščenih javnih uslužbencev, skupaj s podatki o nazivih, plačnimi razredi in tipi zaposlitve, za obdobje od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022. Vprašanje, ali je tovrstno zbiranje osebnih podatkov zakonito in ali ima Vlada RS za to pravno podlago, je bilo izpostavljeno tudi v oddaji Tarča na RTV Slovenija, dne 2.6.2022.

V zvezi s tem IP, glede na razpoložljive informacije iz medijev, pojasnjuje, da vlada v skladu s 5. členom Zakona o vladi nadzoruje delo ministrstev in je tako glede na sorazmeren obseg podatkov in namen obdelave upravičena do teh informacij, saj gre za organe v sestavi ministrstev in vladne službe in ne za npr. neodvisne države organe ali druge organe, katerih dela ne nadzoruje. Poleg tega pa gre, glede na prakso IP, pri tem naboru in vrsti podatkov celo za prosto dostopne informacije javnega značaja po 3. odstavku 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), po katerem so, ne glede na zakonske izjeme (tudi varstva osebnih podatkov), prosto dostopni podatki v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca in/ali v povezavi s porabo javnih sredstev. Podatki o zaposlitvah javnih uslužbencev (skupaj s podatkom o datumu zaposlitve, premestitve, napredovanja,...in podatki o plačah) so tako prosto dostopne informacije javnega značaja, o čemer je IP že večkrat odločil v odločbah:

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/prosilec-medicinska-fakulteta-univerze-v-ljubljani-1645616780

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/prosilec-ukc-ljubljana

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/304

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/prosilec-ministrstvo-za-kulturo

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/6050971d98d36

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/605093ff244f0

https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/iskalnik-po-odlo%C4%8Dbah/605093ff1cbf0

 

Gre torej za povsem isto pravno podlago kot pred časom pri javni objavi plač zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve, o čemer so mediji obširno poročali ter tudi povzeli istovrstno stališče IP (dostopno tukaj:

https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-poobla%C5%A1%C4%8Denec-ne-bo-uvedel-in%C5%A1pekcijskega-postopka-glede-javne-objave-pla%C4%8D-zaposlenih-na-mnz)

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka