Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Ustavno sodišče odločilo za transparentnost - potrditev pravilnosti pristopa Informacijskega pooblaščenca pri subjektih pod prevladujočim vplivom države

+ -

Informacijski pooblaščenec (IP) pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča, da 5.odst. 1.a člena in 1. odst. v zvezi s 3. in 4. odstavkom 6. a člena ZDIJZ nista v neskladju z ustavo. Gre za izredno pomembno odločitev, ki izkazuje zavedanje pomena transparentnosti,  tudi pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pri katerih so finančni viri teh subjektov v pretežnem delu vložki javnopravnih subjektov.

Ključna je tako potrditev, da  so informacije javnega značaja tiste, ki so nastale kadarkoli v času, ko je ta prevladujoči vpliv oseb javnega prava obstajal, kakor tudi dejstvo, da je mogoče zgolj  z absolutno dostopnostjo do osnovnih podatkov iz sklenjenih pravnih poslov, kot je določeno v ZDIJZ-C, doseči namen zakonodajalca, da se zmanjšajo  korupcijska  tveganja, poveča vestnost,  poštenost,  skrbnost  in finančna  učinkovitost  upravljanja  ter  poslovanja  poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Takšno stališče je v svoji praksi ves čas s svojimi odločbami zastopal tudi IP. Nekateri poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava se z odločitvijo IP niso strinjali, zato so zoper odločbo IP vložili tožbe pred Upravnim sodiščem, ki pa je postopke prekinilo do odločitve Ustavnega sodišča. S sprejetjem odločitve, se bodo lahko postopki pred Upravnim sodiščem nadaljevali, kar  je z vidika stališča, da je zgolj "hitra" informacija "vredna"  informacija, izrednega pomena na poti transparentnosti.

Po mnenju IP bi drugačna odločitev resno ogrozila temeljno človekovo pravico dostopa do informacij javnega značaja, ki je sicer v Sloveniji na izredno visokem nivoju. Vsekakor pa gre za zagotavljanje javnosti osnovnih podatkov o poslu, ne pa tistih podatkov, ki bi bili pomembni za konkurenčni položaj teh subjektov. 

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka