Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Svet Evrope sprejel vzorčna pogodbena določila za prenose

+ -
29.06.2023

Slovenija je 20. junija 2023 kot 26. država ratificirala Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, sklenjen v Strasbourgu 10. oktobra 2018 (t. i. Konvencija 108+). Eden temeljnih ciljev Konvencije 108+ je tudi olajšanje prostega pretoka informacij med državami ob sočasnem varovanju osebnih podatkov. Glavni razlogi za to izhajajo iz uvodnih določb: »(...) da je treba zagotoviti človekovo dostojanstvo ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsakega posameznika, ter glede na razvejanost, stopnjevanje in globalizacijo obdelave podatkov in pretok osebnih podatkov tudi osebno samostojnost na podlagi pravice nadzorovati lastne osebne podatke in njihovo obdelavo

Vnaprej odobreni standardizirani zaščitni ukrepi omogočajo ustrezno raven varstva podatkov, ki je zagotovljena s Konvencijo 108+ tudi v primerih, ko se osebni podatki pošiljajo izven njenega teritorialnega dometa. Praksa kaže, da je uporaba takšnih instrumentov za prenos osebnih podatkov praktična in uporabnikom prijazna.

S tem namenom je Odbor Konvencije 108 (T-PD) na svojem 44. plenarnem zasedanju, ki je potekalo v Strasbourgu med 14. in 16. junijem 2023, sprejel prvi modul vzorčnih pogodbenih določil za mednarodni prenos osebnih podatkov od enega do drugega upravljavca. Ta dolgo pričakovana pogodbena določila lahko premostijo podobna orodja za prenos in prispevajo k približevanju ustreznim standardom varstva podatkov po vsem svetu. T-PD bo kmalu sprejel še preostala dva modula vzorčnih pogodbenih določil za prenose.

Povezava do novic na spletni strani Sveta Evrope:

Povezava do vzorčnih pogodbenih določil: https://rm.coe.int/t-pd-2022-1rev10-en-final/1680abc6b4.