Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Svet Evrope poziva k okrepitvi zaščite zasebnosti otrok v digitalnem okolju

+ -
03.05.2021

Odbor ministrov Sveta Evrope je 28. 4. 2021 sprejel Deklaracijo o nujnosti varovanja zasebnosti otrok v digitalnem okolju (https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a2436a), v kateri poziva države članice, naj izboljšajo varstvo zasebnosti in osebnih podatkov otrok, zlasti v okviru pandemije Covid-19.

Odbor ministrov je poudaril, da so informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pomembno orodje v življenju otrok, ki ima številne koristi, vendar lahko uporaba teh tehnologij ustvarja tudi tveganja. To še posebej velja v okviru pandemije COVID-19, zaradi katere so otroci IKT uporabljali v večji meri in bili posledično izpostavljeni večjim tveganjem (npr. izpostavljenost različnim kriminalnim ali drugim škodljivim dejavnostim, kot so diskriminacija, ustrahovanje, zalezovanje in druge oblike nadlegovanja). Osebne podatke je namreč mogoče uporabiti tako v korist kot tudi v škodo otroka. Zato je pomemben učinkovit pravni okvir, ki velja za obdelavo osebnih podatkov in zagotavlja spoštovanje načel zakonitosti, sorazmernosti, pravičnosti, omejitve namena, minimizacije podatkov, točnosti, omejitve hrambe, varnosti, preglednosti, odgovornosti, obvladovanja tveganj, vgrajenega in privzetega varstva podatkov ter pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Odbor ministrov je države članice Sveta Evrope med drugim pozval, naj ratificirajo in izvajajo Konvencijo 108+ (posodobljena Konvencija o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov), naj okrepijo prizadevanja za spodbujanje otrokovih pravic v digitalnem okolju, vključno z varstvom zdravstvenih podatkov otrok ter njihovih podatkov, zbranih v izobraževalnem okolju, pa tudi za razvoj in spodbujanje digitalne pismenosti, krepitve vloge mladih in usposobljenosti staršev. Poleg tega bi morale države članice sodelovati pri obravnavanju tveganj, ki jih predstavlja razvoj in uporaba sistemov umetne inteligence, ter sprejeti nadaljnje ukrepe za zagotovitev, da se izmenjava, dostop do otrokovih podatkov in njihova uporaba izvaja v skladu z otrokovimi koristmi.