Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Sprejet vodič o izvrševanju pravic posameznikov do dostopa, popravka in izbrisa osebnih podatkov v Schengenskem informacijskem sistemu (SIS)

+ -
17.04.2023

Odbor za usklajeni nadzor (Coordinated Supervision Committee) - skupina nacionalnih nadzornih organov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki skrbi za usklajen nadzor nad obsežnimi informacijskimi sistemi ter organi, uradi in agencijami EU, je sprejel Vodič o izvrševanju pravic posameznikov do dostopa, popravka in izbrisa osebnih podatkov v Schengenskem informacijskem sistemu. Vodič med drugim opisuje tudi način izvrševanja teh pravic v vseh državah Schengenskega območja.