Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Sporočilo za javnost glede pritožbenega postopka zoper družbo GEN-i - Informacijski pooblaščenec ni odredil razkritja oziroma javnosti pogodb

+ -
20.04.2022

Informacijski pooblaščenec (IP) je v zvezi  s pritožbenim postopkom, ki ga na zahtevo TSmedia, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, po novinarki Siol.net, vodi zoper družbo Gen-i, v nekaterih medijih zasledil napačne navedbe, da je družbi Gen-i naložil javno razkritje pogodb med Gen-i in podjetjem SEE M. & C.

Pritožbeni postopek je še v teku, saj je IP dne 14. 4. 2022 Gen-i pozval naj se opredeli do pritožbenih navedb in da naj zahtevano pogodbo, za potrebe pritožbenega postopka, v skladu s 27. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) posreduje izključno njemu, ne pa razkrije javnosti. O tem, ali je družba Gen-i v tem delu sploh zavezana k posredovanju informacij javnega značaja in ali je pogodbo res dolžna razkriti javnosti, bo namreč IP odločil šele po pridobitvi vse dokumentacije in preučitvi vseh dejstev. Poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava so sicer po določbi 4.a člena ZDIJZ dolžni posredovati zgolj informacije iz sklenjenih pravnih poslov, nastalih v času, ko so bili pod posrednim ali neposrednim prevladujočim vplivom Republike Slovenije. 

 

Informacijski pooblaščenec