Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Spoštovanje pravil varstva osebnih podatkov velja tudi pri trenutno aktualnih javnih zbiranjih podpisov podpore - med drugim tudi obveznost informiranja posameznikov o obdelavi njihovih OP

+ -
19.09.2022

Spoštovanje pravil varstva osebnih podatkov velja tudi pri trenutno aktualnih javnih zbiranjih podpisov podpore - med drugim tudi obveznost informiranja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov

V Sloveniji v času pestrega političnega dogajanja poteka več množičnih javnih zbiranj popisov podpore državljanov (referendumi, predsedniške volitve). Informacijski pooblaščenec opozarja, da gre pri tem za obdelavo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), zato je vsak zbiratelj podpisov upravljavec osebnih podatkov in zato dolžan zagotoviti z GDPR skladno obdelavo osebnih podatkov. 

Upravljavec mora predvsem zagotavljati ustrezno varnost osebnih podatkov (npr. pred izgubo), posameznikom pa ob zbiranju njihovih podatkov zagotoviti tudi informacije o obdelavi osebnih podatkov po členu 13 GDPR. Posameznik mora torej dobiti vsaj informacije o upravljavcu (kdo zbira osebne podatke), namenu ter pravni podlagi za zbiranje osebnih podatkov, njegovih pravicah in pravnem varstvu. Četudi zbiranje osebnih podatkov v konkretnih primerih določa zakon (npr. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi), mora zbiratelj podpisov informacije o obdelavi osebnih podatkov vseeno zagotoviti, in to v trenutku, ko osebne podatke pridobi.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav,
Informacijska pooblaščenka