Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Sodišče Evropske unije: Google-u ni potrebno izvajati pravice do izbrisa zadetkov v različicah iskalnika izven EU

+ -

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: SEU) je dne 24. 9. 2019 v primeru francoskega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (v nadaljevanju: CNIL) proti Google LLC odločilo, da spletnemu iskalniku ni potrebno izvajati pravice do pozabe oz. pravice do izbrisa osebnih podatkov izven Evropske unije (EU). Z drugimi besedami to pomeni, da mora Google, v kolikor ugodi zahtevi za izbris, odstraniti zadetke v svojem iskalniku (le) iz različic iskalnika držav članic EU.

 

CNIL je leta 2015 v svoji odločbi pozval Google naj s seznama zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljanem na podlagi imena konkretne osebe, odstrani povezave na spletne strani na vseh domenskih končnicah iskalnika. Google je nato s tehniko »geoblokiranja« zadetkov na podlagi IP naslovov posameznikov zagotovil, da ti zadetki niso bili dostopni posameznikom iz EU, še vedno pa so bili dostopni izven EU. Ukrep po mnenju CNIL ni bil ustrezen, zato je družbi Google izrekel globo v višini 100.000 EUR. Zadeva se je nato preselila na sodišče, v obliki vprašanja za predhodno odločanje pa še pred SEU.

 

Francosko sodišče je SEU vprašalo, ali mora upravljavec iskalnika, v kolikor ugodi zahtevi za odstranitev povezav, povezave odstraniti na vseh različicah svojega iskalnika, ali tako, da jih odstrani le z različic oz. domen, ki ustrezajo eni državi članici ali vsem. SEU je razsodilo, da trenutno upravljavec iskalnika, ki ugodi zahtevi za odstranitev povezav, ki jo je podal posameznik, na katerega se nanašajo osebnih podatki, na podlagi prava EU nima obveznosti, da bi povezave odstranil na vseh različicah svojega iskalnika. Pravo pa upravljavcu iskalnika nalaga, da povezave odstrani na različicah iskalnika, ki ustrezajo državam članicam. Ob tem je dolžan sprejeti dovolj učinkovite ukrepe za zagotovitev učinkovitega varstva temeljnih pravic posameznika.

 

Sodbo si lahko preberete na povezavi: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=600337.