Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Sodišče je pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu, da je bivše vodstvo RTV Slovenija neutemeljeno zavrnilo dostop do pogodbe med RTV Slovenija in Uradom Vlade RS za komuniciranje 

+ -
17.01.2024

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IU 178/2022-11 z dne 12. 1. 2024 pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu (IP), da mora javni zavod RTV Slovenija prosilcu kot informacijo javnega značaja posredovati pogodbo med RTV Slovenija in Uradom Vlade RS za komuniciranje glede storitev pokrivanja dogodkov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU v letu 2021.

IP je v odločbi št. 090-375/202/4 z dne 5. 1. 2022 torej pravilno ugotovil, da zahtevana pogodba ne sodi v tržno dejavnost, kar je zmotno zatrjevala RTV Slovenija. Predsedovanje Svetu EU predstavlja naloge državnega oziroma javnega pomena na najvišjem političnem nivoju (Vlade RS), ki jih je RTV Slovenija, kot javni medijski servis posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, dolžna spremljati in zagotavljati tehnično podporo v okviru izvajanja javne službe. Tudi zato storitev po zahtevani pogodbi ni mogoče obravnavati kot tržne dejavnosti. RTV Slovenija je pravna oseba javnega prava in kot taka zavezana k transparentnosti v svojem celotnem delovanju. Sodišče je poudarilo, da je pravilna opredelitev IP, da gre za pogodbo med dvema javnopravnima subjektoma, zato mora biti že iz tega razloga takšna pogodba javna. K javnosti pa je RTV Slovenija zavezana tudi na podlagi področne zakonodaje (Zakona o Radioteleviziji Slovenija), ki določa, da je njeno poslovanje javno. 
 
IP odločitev sodišča pozdravlja in upa, da ji bo RTV Slovenija z novim vodstvom sledila ter prosilcu pogodbo posredovala, v prihodnje pa bolj skrbela za transparentnost svojega delovanja, saj deluje v javnem interesu.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka