Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Skupna izjava članic pobude „Intiative 20i7“

+ -

Predstojniki neodvisnih nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije so se srečali na tretjem zasedanju pobude „Initiative 20i7“, ki je potekalo od 26. do 28. maja v Budvi. Na zasedanju so predstavili stanje usklajenosti nacionalnih zakonodaj s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Članice pobude ugotavljajo, da so sicer v različnih fazah implementacije evropskih predpisov o varstvu osebnih podatkov, soočajo pa se s podobnimi težavami.
 
Z izjemo  Hrvaške in Kosova, druge države članice pobude še niso sprejele predpisov za implementacijo evropskega pravnega okvira (Splošne uredbe in Policijske direktive), zato so predstojniki neodvisnih organov za varstvo osebnih podatkov enotni,  da bi si države morale prizadevati za  čimprejšen sprejem nacionalnih predpisov. Čeprav sta samo dve državi članici pobude članici EU, je za prav vse države iz te regije harmonizirana zakonodaja posebnega pomena za gospodarski razvoj, pravno varnost upravljavcev podatkov in varovanje pravic in svoboščin posameznika. Vsi nadzorni organi, kot eni ključnih uporabnikov te zakonodaje opozarjamo, da morajo biti zakoni jasni (lex certa), učinkoviti in usklajeni s Splošno uredbo in modernizirano Konvencijo 108+ Sveta Evrope. Zakoni ne smejo zniževati doseženega nivoja varstva posameznikov, posebej pa so pomembni natančno definirani postopki varovanja in uveljavljanja njihovih pravic.