Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

SEMINAR O OBRAVNAVI ZAHTEV POSAMEZNIKOV ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC PO SPLOŠNI UREDBI (EU) O VARSTVU PODATKOV IN ZVOP-2

+ -
03.04.2024

Spoštovani,

vabimo vas na brezplačni seminar, ki ga organizira Informacijski pooblaščenec, z naslovom:

»Obravnava zahtev posameznikov za uveljavljanje pravic

po Splošni uredbi (EU) o varstvu podatkov in ZVOP-2«

 

Seminar bo izveden v sredo 17. 4. 2024 v dveh izvedbah: 

1.    TERMIN: 9.00 – 12.30

2.    TERMIN: 13.00 – 16.30

LOKACIJA: Dunajska 22, Ljubljana (stavba Triglav, dvorana v pritličju)

Seminar je namenjen pooblaščenim osebam za varstvo podatkov in vsem, ki obravnavajo zahteve posameznikov za uveljavljanje pravic po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošni uredbi. Na seminarju bodo obravnavana vprašanja pravic posameznikov, ki se uveljavljajo na zahtevo (pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter pravice do izbrisa, popravka, omejitve, ugovora in prenosljivosti), temeljev za obravnavanje takih zahtev posameznikov, vprašanja primernega načina vodenja postopkov pri upravljavcih v javnem sektorju in zlasti pri upravljavcih, ki so državni organi ali samoupravne skupnosti ter vprašanja poteka nadzornega postopka pri Informacijskem pooblaščencu in možnih posledic.

PROGRAM

Seminar bo potekal v dveh izvedbah (ponovitvah), v dopoldanskem in v popoldanskem terminu.

PRVI TERMIN (9:00 do 12:30)

9.00      Pravice posameznikov po Splošni uredbi in temelji za obravnavo zahtev posameznikov

10.00   Odmor

10.10    Postopek pri upravljavcu in obravnava prijave pri Informacijskem pooblaščencu – uveljavljanje pravic po Splošni uredbi in ZVOP-2

11.10   Odmor

11.20    Obravnava izbranih praktičnih primerov – postopkovna in vsebinska razprava

12.20   Zaključek

 

DRUGI TERMIN (13:00 do 16:30)

13.00   Pravice posameznikov po Splošni uredbi in temelji za obravnavo zahtev posameznikov

14.00   Odmor

14.10   Postopek pri upravljavcu in obravnava prijave pri Informacijskem pooblaščencu – uveljavljanje pravic po Splošni uredbi in ZVOP-2

15.10   Odmor

15.20   Obravnava izbranih praktičnih primerov – postopkovna in vsebinska razprava

16.20   Zaključek

Udeležba je zaradi razpoložljivega števila sedežev v dvorani omejena na dva predstavnika na organizacijo, zato vas prosimo, da vaše udeležence prijavite najkasneje do 10. 4. 2024 s pomočjo spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi:

https://www.ip-rs.si/obrazec-za-prijavo-na-dogodke.

Že vnaprej pa nam lahko na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si posredujete svoja vprašanja in morebitne dileme v zvezi z obravnavano temo (uveljavljanje pravic po Splošni uredbi / ZVOP-2), za katera bi želeli, da jih na seminarju naslovimo. Na seminarju ne bomo posebej obravnavali postopkov za uveljavljanje pravic po Zakonu o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj, saj bo na to temo v prihodnje organiziran poseben seminar.

Lepo vas pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka