Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

S 1. 7. 2023 je za Republiko Slovenijo začela veljati Konvencija Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov - Tromso konvencija

+ -
03.07.2023

V Uradnem listu št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023 je bil objavljen Ukaz o razglasitvi zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov. Navedena konvencija je bila sprejeta na Odboru ministrov Sveta Evrope dne 27. novembra 2008, Republika Slovenija pa jo je podpisala na konferenci pravosodnih ministrov v mestu Tromso 18. 6. 2009. Državni zbor je Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov sprejel 24. 1. 2023, zakon je začel veljati 22. 2. 2023, Republiko Slovenijo pa je glede na 16. člen Konvencije pogodba začela zavezovati s 1. 7. 2023.

Tromso konvencija je prvi zavezujoči mednarodni instrument, ki vsakomur priznava pravico dostopa do uradnih dokumentov, ki jih hranijo javni organi. Konvencija temelji na ugotovitvah, da uresničevanje pravice dostopa do uradnih dokumentov zagotavlja javnosti vir informacij, ji pomaga, da si ustvari mnenje o stanju družbe in javnih organih ter krepi integriteto, učinkovitost, uspešnost in odgovornost javnih organov ter s tem pomaga utrjevati njihovo legitimnost. Upošteva tudi, da so vsi uradni dokumenti načeloma javni in da se od tega lahko odstopi samo zaradi varovanja drugih pravic in legitimnih interesov.

Kljub temu, da Konvencija ne pomeni novih zavez za Slovenijo, jo njena ratifikacija postavlja ob bok državam z najbolj odprtim in preglednim javnim sektorjem in kot neposredno uporabljiva mednarodna pogodba daje dodatno težo in pomen ustavni pravici dostopa do informacij javnega značaja.