Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Projekt CRISP – evalvacija in certifikacija varnostnih sistemov

+ -

Objavljen zaključni osnutek CRISP CWA

»Guidelines for the evaluation of installed security systems, based on S-T-E-Fi criteria«

 

 

V okviru projekta CRISP, v katerem sodeluje tudi Informacijski pooblaščenec, se pripravlja vzpostavitev temeljev za novo, inovativno shemo za evalviranje in certificiranje varnostnih sistemov (v začetni fazi videonadzornih sistemov). V shemi bodo ocenjene štiri dimenzije sistema: varnost, zaupanje, učinkovitost ter morebitne kršitve pravic in svoboščin posameznikov, tudi varstva osebnih podatkov. Projekt je sofinanciran s strani Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (številka dogovora 607941). Spletna stran, kjer so na voljo vse informacije o CRISP projektu: http://crispproject.eu.

 

Eden od temeljnih ciljev projekta je tudi t.i. priprava osnovnega dokumenta, ki ima namen služiti kot dokument dobre prakse in biti podlaga za nadaljnje standardizacijske aktivnosti - t.i. CEN Workshop Agreement. Evropski standardizacijski organ  CEN je tako objavil zaključni osnutek CRISP CEN Workshop Agreement (CWA) – »Guidelines for the evaluation of installed security systems, based on S-T-E-Fi criteria«, ki je dostopen na naslovu https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2017-003.aspx. V enomesečnem obdobju lahko zainteresirani deležniki podajo svoje komentarje na osnutek dokumenta. Rok za podajo komentarjev izteče 1. marca 2017.

 

K podaji komentarjev na dokument so vabljeni predvsem uporabniki videonadzornih sistemov, njihovi proizvajalci in industrijska združenja, regulatorji, certifikacijska telesa in telesa, ki predstavljajo interese deležnikov (zbornice za varovanje, ipd.).