Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Priročniki in video predavanja na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

+ -
19.01.2022

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca so na voljo priročniki o varstvu osebnih podatkov za najstnike (»Moji podatki, moja stvar«); za delovno aktivne (»Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju?«) in za starejše (»Vi odločate o svojih podatkih«). Priročniki z mnogimi primeri in privlačnim slikovnim gradivom ponazorijo vse, kar je potrebno vedeti o varstvu osebnih podatkov.

Poleg tega so tematike iz priročnikov podrobneje predstavljene tudi v video predavanjih, ki so dostopna tu: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/projekti/idecide. V video predavanjih lahko na primer izveste, zakaj je sploh pomembno varovati zasebnost in osebne podatke katere pravice ima vsakdo od nas (da se lahko seznanimo s svojimi osebnimi podatki pri organizacijah, da lahko zahtevamo popravek ali izbris, itd.) in kako jih v praksi uveljavljamo. Kako je kadar zahtevamo zdravstveno dokumentacijo, kako s podatki, ki jih hranijo druge institucije. V video predavanjih najdete tudi informacije glede aktualnih tem, kot sta varovanje osebnih podatkov v času epidemije COVID-19 in njihova zaščita na spletu. Posnetki predavanj so prosto dostopni in jih je mogoče nadalje uporabiti v izobraževalne namene.

Priročnike in video predavanja je Informacijski pooblaščenec pripravil v okviru EU projekta iDecide, katerega namen je dvigovanje zavedanja o varstvu osebnih podatkov, predvsem med mlajšimi, starejšimi in delovno aktivnimi. Splošna uredba o varstvu podatkov je namreč za velik krog organizacij, ki obdelujejo naše osebne podatke, povečala obseg njihovih obveznosti in nalog, hkrati pa je pomembno okrepila in razširila nabor pravic posameznikov. V okviru projekta iDecide je Informacijski pooblaščenec pripravil tudi izobraževalne seminarje, brezplačno telefonsko svetovanje in svetovanje preko e-pošte ter izvajal predavanja o različnih tematikah s področja varstva osebnih podatkov. Poleg tega lahko vse pomembne in aktualne informacije s tega področja najdete na naši spletni strani ter na spletni strani www.upravljavec.si, ki je namenjena organizacijam, ki obdelujejo osebne podatke in na spletni strani www.tiodlocas.si.