Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Priporočila Informacijskega pooblaščenca glede delovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

+ -

Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (angl. DPO) so pomemben mehanizem za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ker pa gre pri večini zavezancev za novost, se v praksi pojavljajo številna vprašanje glede imenovanja, položaja in dejanskih nalog takšnih oseb.

 

Evropske smernice podajajo koristna pojasnila glede omenjenih dilem, Informacijski pooblaščenec pa jih nadgrajuje z dodatnimi konkretnimi priporočili glede njihovega imenovanja in delovanja, kot so npr. priporočila glede priprave letnega delovnega načrta pooblaščene osebe in kaj naj bi ta obsegal, kakor tudi navedbo nalog, ki ne sodijo med naloge pooblaščenih oseb za varstvo podatkov. Vlogo pooblaščene osebe za varstvo podatkov bodo odgovorni zavezanci razumeli kot »notranjega revizorja« glede osebnih podatkov, ki preverja skladnost in o tem poroča vodstvu ter skrbi za ustrezno ozaveščenost zaposlenih, ni pa to oseba, ki je odgovorna za skladnost oziroma oseba, ki bi pripravljala pogodbe, obrazce za privolitev ali izvajala druge dolžnosti glede varstva podatkov pri zavezancih.

 

Priporočila so na voljo tukaj.

 

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka