Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prekomerna objava osebnih podatkov na oglasni deski državnega portala eUprava – poziv organom in Ministrstvu za javno upravo

+ -
19.03.2021

Informacijski pooblaščenec (IP) organe ponovno poziva, da preverijo način vročanja dokumentov in poskrbijo, da se na oglasni deski portala eUprava ne bodo objavljale (cele) odločbe oziroma dokumenti.

 

IP je 17. 12. 2020 (https://www.ip-rs.si/novice/prekomerna-objava-osebnih-podatkov-pri-vrocanju-z-javnim-naznanilom-tudi-pri-nekaterih-dru-1215/) pozval vse organe, da nemudoma preverijo vročanje dokumentov in poskrbijo, da se na državnem portalu eUprava ne objavljajo odločbe in dokumenti, pač pa le sporočila o vročanju, ki ne vsebujejo več osebnih podatkov, kot določa 96. člen ZUP, a v praksi do tega še vedno prihaja.

Po objavi sporočila za javnost in posredovanju opozoril je IP prejel več uradnih obvestil o kršitvi varnosti osebnih podatkov, ki so jih skladno s členom 33 Splošne uredbe (GDPR) po pregledu svojih objav posredovali različni organi javnega sektorja.

V vseh primerih so bili napačno objavljeni dokumenti posledica nenamernih človeških napak. Pri organih, kjer je šlo za večje število napačnih objav, je bilo ugotovljeno, da imajo objavo na javnem portalu eUprava omogočeno na dva načina:

  • preko državnega portala eUprava, ki jo praviloma izvajajo vodje organizacijskih enot po predhodni prijavi z digitalnim potrdilom,
  • preko aplikacije SPIS, ki jo lahko izvedejo vsi za odpremo dokumentov pooblaščeni uporabniki te aplikacije.

 

Za večjo varnost osebnih podatkov in zmanjšanje napak je IP Ministrstvu za javno upravo predlagal, da privzeto ne omogoči objave na državnem portalu eUprava preko aplikacije SPIS vsem organom, ampak le tistim, ki utemeljijo potrebo po tej funkcionalnosti in imajo ustrezno interno navodilo, ki ureja postopek vročanja preko te aplikacije, z njim pa so seznanjeni vsi zaposleni, ki dokumente odpremljajo.

Ker so napake tudi pri objavah neposredno preko portala eUprava, IP vsem organom javnega sektorja predlaga, da sprejmejo interna postopkovna navodila za objavo dokumentov na portalu eUprava, pri čemer naj upoštevajo tudi specifiko organizacije in področno zakonodajo ter poskrbijo, da bodo navodila spoštovali vsi pooblaščeni za objavo dokumentov na portalu eUprava.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka