Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Poenotena pravila za upravljanje z brezpilotnimi zrakoplovi v EU

+ -

Evropska komisija je 24. maja sprejela evropske predpise za brezpilotne zrakoplove (drone), 11. junija pa je bila Izvedbena uredba EK 2019/947 objavljena tudi v Uradnem listu EU.

 

Nova pravila, ki stopijo v uporabo 1. julija 2020, določajo tehnične zahteve za brezpilotne zrakoplove z namenom izboljšanja varnosti, poenotene določbe pa prav tako zagotavljajo ravnotežje med zahtevami proizvajalcev in operaterjev brezpilotnih zrakoplovov v smislu spoštovanja zasebnosti, okolja, varstva pred hrupom in zanesljivosti. Novi predpisi bodo nadomestili nacionalna pravila v posameznih državah članicah EU.

 

Od 1. julija 2020 se bodo morali upravljavci brezpilotnih zrakoplovov, tako tistih za komercialno kot zasebno rabo, registrirati pri nacionalnih organih (v Sloveniji je to Agencija za civilno letalstvo), kar predvideva vzpostavitev registra brezpilotnih zrakoplovov in registra operatorjev, pristojni organi držav članic pa so dolžni drug drugemu omogočiti dostop do registra. Uredba tudi zahteva vzpostavitev tako imenovanih geografskih con, v katerih bo letenje z brezpilotnimi zrakoplovi prepovedano ali omejeno. V komisiji verjamejo, da bodo nova pravila odpravila nekatera varnostna tveganja, povezana z brezpilotnimi zrakoplovi, saj naj bi obvezna registracija operaterjev, možnost neposredne identifikacije na daljavo in določitev geografskih območij nacionalnim organom omogočale boljše preprečevanje zlorab ali nezakonitih aktivnosti z brezpilotnimi zrakoplovi.