Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pošta Slovenije mora razkriti dokumentacijo, ki se nanaša na kandidaturo prejšnjega generalnega direktorja

+ -
06.03.2023

Upravno sodišče RS je zavrnilo tožbo Pošte Slovenije zoper odločbo, s katero ji je Informacijski pooblaščenec naložil, da mora prosilki posredovati dokumentacijo v zvezi s kandidaturo prejšnjega generalnega direktorja Tomaža Kokota, ki ga je na to mesto dne 1. 2. 2022 imenoval nadzorni svet

Informacijski pooblaščenec (IP) je v pritožbenem postopku izdal odločbo, s katero je ugodil pritožbi prosilke zoper odločbo Pošte Slovenije in odločil, da mora ta razkriti dokumentacijo, ki se nanaša na kandidaturo prejšnjega generalnega direktorja Tomaža Kokota, ki ga je na to mesto dne 1. 2. 2022 imenoval nadzorni svet. Po mnenju IP je ta dokumentacija že na podlagi zakona absolutno javna, ker vsebuje informacije v zvezi z imenovanjem člana poslovodstva organa, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za imenovanje. IP je dodatno utemeljil še, da je za razkritje predmetnih informacij podan tudi močan interes javnosti, ki prevlada nad interesi varovanja zasebnosti generalnega direktorja. Javnost ima namreč upravičen interes izvedeti, na kakšen način država izvaja politiko na področju kadrovanja v družbah v 100 % lasti države in katere kvalitete, znanja in izkušnje država, preko nadzornega sveta družbe, šteje kot odločilne pri izbiri za zasedbo najbolj odgovornih delovnih mest.

Upravno sodišče RS je v sodbi sledilo stališču IP in opozorilo, da odprtost podatkov glede strokovnosti, zahtevane izobrazbe, izkušenj in vizije delovanja družbe pripomorejo zlasti k večji odgovornosti države do državljanov in do transparentne politike, ki jo država izvaja na področju kadrovanja v družbah v lasti države.

IP pozdravlja odločitev sodišča in upa, da ji bo Pošta Slovenije z novim generalnim direktorjem sledila ter prosilki dokumentacijo nemudoma posredovala.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka