Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Peto zasedanje “Initiative 20i7”

+ -
22.06.2023

Nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov iz Hrvaške, Severne Makedonije, Črne Gore, Kosova in Slovenije so se v Peji na Kosovu srečali na petem letnem zasedanju pobude “Initiative 20i7”, ki je nastala na pobudo Informacijskega pooblaščenca z namenom izmenjave izkušenj med nadzornimi organi s področja nekdanje Jugoslavije ter njihovega približevanja EU.

Na zasedanju so nadzorni organi sprejeli skupno izjavo, s katero so poudarili nujnost izmenjave prakse in stališč na področjih varstva osebnih podatkov, kot so video nadzor, kršitve varnosti osebnih podatkov, pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ocene učinkov glede varstva osebnih podatkov  ter prenos podatkov v tretje države.

Nadzorni organi so izpostavili pomen medsebojnega sodelovanja, ki je zlasti pomembno v času hitrega tehnološkega razvoja, kot je razvoj umetne inteligence, kjer je pravočasen odziv regulatorjev ključen za zagotovitev ustrezne ravni temeljnih človekovih pravic ter prenosa znanj iz članic EU v države, ki si prizadevajo z vstop v EU. Predstojniki nadzornih organov bodo zato nadaljevali tako z letnimi srečanji, kakor tudi z bilateralnimi sodelovanji in skupnim sodelovanjem, ko se izkaže potreba po skupnem ukrepanju glede ozaveščanja javnosti in drugih deležnikov ali izvajanja nadzornih ukrepov.