Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Novice

Opozorilo glede ponudb različnih usposabljanj za DPO

+ -

Zaradi številnih prejetih vprašanj Informacijski pooblaščenec opozarja: Na trgu je velika ponudba najrazličnejših usposabljanj za pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, katerih formalna vrednost pa je kljub zelo različnim oglaševanjem enaka, predvsem pa jih veljavni predpisi ne zahtevajo. 

Pridobitev kakršnegakoli certifikata o pridobljenem znanju, potrdila o udeležbi na usposabljanju, ali dodatne poklicne kvalifikacije, ni samo po sebi predpogoj ali zadostno zagotovilo, da posameznik izpolnjuje vse pogoje za pridobitev statusa (imenovanje) pooblaščene osebe za varstvo podatkov po 37. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zaradi splošne evropske Uredbe o varstvu osebnih podatkov (uredba) se na trgu pojavljajo številni ponudniki usposabljanj za pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec (IP) opaža, da v praksi prihaja do povsem napačnega razumevanja glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati te osebe. Zaradi različnih oblik oglaševanja med posamezniki in podjetji, ki se pripravljajo na uveljavitev uredbe, prihaja do napačnih tolmačenj, da so zgolj določena usposabljanja, certifikati oziroma dodatne kvalifikacije zadosten pogoj za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, kar pa ne drži.

Opozarjamo, da uredba za določitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (členi 37, 38 in 39), ne predvideva pogoja pridobitve kakršnegakoli certifikata, izpita, dodatne kvalifikacije, ali podobne druge oblike potrditve usposobljenosti. Izpolnjevanje pogojev je namreč treba presojati skupaj, celovito in od primera do primera glede na raznolikost obdelav in tveganj ter drugih za varstvo osebnih podatkov pomembnih vidikov, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine pri posameznem upravljavcu. Uredba namreč izhaja iz zahteve, da se pooblaščena oseba za varstvo podatkov imenuje na podlagi:

  • poklicnih odlik in
  • zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov (česar zgolj v omejenem številu ur izobraževanja brez dvoma ni mogoče pridobiti brez predhodnih izkušenj) ter
  • zmožnosti za izpolnjevanje nalog iz člena 39 uredbe (kar je povezano s konkretnimi okoliščinami in zahtevami, povezanimi z vrstami obdelav osebnih podatkov, pri konkretnem upravljavcu oziroma obdelovalcu).

Kot je IP že opozoril tudi na svoji spletni strani, se bo certifikacija po uredbi (42. in 43. člen) nanašala le na dokazovanje, da so dejanja obdelave (in ne osebe) upravljavcev in obdelovalcev, skladna z zahtevami uredbe. Ne bo torej šlo za certificiranje oseb ali njihovega znanja, ampak le za certificiranje dejanj obdelave.

Udeležba na kvalitetno izvedenem usposabljanju za pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov  torej vsekakor lahko  pripomore k doseganju višje ravni strokovnega znanja na področju varstva osebnih podatkov, vendar pa  se takšno usposabljanje ter s tem povezana pridobitev kakršnegakoli certifikata, potrdila ali dodatne poklicne kvalifikacije, ne more šteti kot zadosten pogoj za imenovanje pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov in kot zagotovilo, da udeleženec usposabljanja izpolnjuje vse pogoje za pridobitev statusa (imenovanje) pooblaščene osebe za varstvo podatkov.