Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Novice

Operaterji dronov (brezpilotnih letalnikov) pozvani k izdelavam predhodnih ocen učinkov na varstvo osebnih podatkov

+ -

Informacijski pooblaščenec je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov tudi glede izvajanja Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16) v delu, ki operaterjem brezpilotnikov pred izvajanjem letalskih dejavnosti nalaga izvedbo enostavne ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

 

Izvajanje letalskih dejavnosti pomeni uporabo brezpilotnika za plačilo ali brez njega, kadar gre za opravljanje nalog iz zraka - npr. snemanje, oglaševanje, nadzor, protipožarno zaščito, proženje plazov, letenje v znanstveno-raziskovalne namene, letenje za televizijske in filmske potrebe in potrebe poročanja, letenje za potrebe posebnih dogodkov.

 

Kot izhaja iz javno dostopnih podatkov Javne agencije za civilno letalstvo 40 pravnih oseb, sicer vpisanih v seznam[1] izvajalcev letalskih dejavnosti z brezpilotniki, Informacijskemu pooblaščencu ni predložilo ocene učinke, zato smo jih pozvali, da v roku 30 dni izpolnijo svoje obveznosti. Zoper tiste pravne osebe, ki obveznosti ne bodo izpolnile, bo Informacijski pooblaščenec uvedel inšpekcijski in prekrškovni postopek.

 

Za kršitev omenjene zahteve so po 29. členu uredbe predvidene sankcije od 800 do 2.000 eurov za operaterja-pravno osebo in od 400 do 1.200 eurov za operaterja-samostojnega podjetnika posameznika. Z globo od 300 do 1.200 eurov pa se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.

 

Več o tem, kaj je ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov in kako je izvesti, je opisano v navodilih Informacijskega pooblaščenca:

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/DPIA_FAQ.docx

 

Obrazec za oceno učinka je na voljo na povezavi:

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Obrazec_ocene_ucinkov_v_zvezi_z__varstvom_osebnih_podatkov.doc

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 


[1] caa.si/index.php