Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Odbor Sveta Evrope po Konvenciji št. 108 opozarja na pomen ravnovesja med zaščito temeljnih pravic in svoboščin ter izzivi pandemije na področju javnega zdravja

+ -
06.05.2021

Odbor Sveta Evrope po Konvenciji št. 108 v izjavi »Covid-19 cepljenje, potrdila in varstvo podatkov«, ki jo je sprejel 3. maja 2021, obravnava nacionalne informacijske sisteme za organizacijo in spremljanje cepljenja ter sisteme, ki omogočajo shranjevanje zdravstvenih podatkov v zvezi s Covid-19 (npr. o cepljenju, dokazih o pretekli okužbi, rezultatih testov).

Odbor priznava uporabnost »cepilnih potnih listov«, potrebe gospodarstva in legitimnost želje ljudi, da spet pridobijo nekatere svoboščine, ki so bile zaradi pandemije Covid-19 omejene. Vendar pa odbor opozarja, da takšen razvoj ne bi smel izključevati doslednega spoštovanja človekovih pravic, ter izpostavlja pravico do varstva osebnih podatkov in načelo nediskriminacije. Poudarja, da posamezniki ne bi smeli biti diskriminirani na podlagi dejstva, da niso bili cepljeni. V središče odbor postavlja spoštovanje vseh načel varstva osebnih podatkov ter skladnost z drugimi zahtevami, ki jih določa Konvencija 108+. Poleg tega opominja, da je treba upoštevati občutljivo naravo tako obdelanih podatkov, zaradi česar bi zanje morali veljati posebni zaščitni ukrepi, ki dopolnjujejo tiste, predpisane v Konvenciji 108+. Ob tem opozarja, da uporaba digitalnih orodij ne sme biti obvezna ter da morajo biti na voljo še druge možnosti.

Odbor poudarja, da je treba odgovorno spoštovanje pravice do varstva podatkov zagotoviti tudi v okviru nacionalnih informacijskih sistemov, ki imajo lahko ključno vlogo pri organizaciji in spremljanju cepljenj. Izpostavlja, da bi morali spodbujati uporabo zasebnosti prijaznih digitalnih tehnologij.

Izjava je dostopna na: https://rm.coe.int/t-pd-bur-2021-6rev2-statement/1680a25713.