Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objavljene posodobljene Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb

+ -
24.11.2023

Informacijski pooblaščenec (IP) je posodobil Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb glede na določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), in sicer predvsem glede posredovanja podatkov in izvajanja videonadzora v večstanovanjskih stavbah.

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja glede zbiranja, uporabe in posredovanja osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo upravniki stavb in etažni lastniki, kot so: kdaj lahko upravnik od lastnikov oz. najemnikov zahteva osebne podatke; katere osebne podatke drugih lastnikov oz. najemnikov so upravičeni dobiti etažni lastniki oz. najemniki; katere osebne podatke drugih lastnikov oz. najemnikov lahko upravnik posreduje tretjim osebam oz. organizacijam ter kako je urejen videonadzor v večstanovanjskih stavbah.

ZVOP-2 v primerjavi z ZVOP-1 izrecno ne ureja področja videonadzora v večstanovanjskih stavbah. Upravljavci morajo ob izvajanju videonadzora v večstanovanjski stavbi tako upoštevati relevantne določbe Splošne uredbe (npr. glede pravnih podlag in zavarovanja osebnih podatkov) in ZVOP-2 (splošne določbe glede izvajanja videonadzora, npr. glede objave obvestila o izvajanju videonadzora). Obveznosti upravnikov po ZVOP-2 oz. Splošni uredbi z napotili na druge koristne smernice IP so povzete na koncu smernic.

Smernice so dostopne na povezavi.

Priporočamo vam tudi ogled mnenj IP: https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop-2/.