Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objavljen seznam dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po predhodnem posvetovanju po Zakonu o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD)

+ -
07.09.2022

Zakonu o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) določa, da morajo pristojni organ, kadar bi lahko kategorija obdelave, zlasti zaradi uporabe novih tehnologij ali ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin oziroma namena obdelave, povzročila veliko tveganje za človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov, pred začetkom obdelave opraviti t.i. oceno učinka na varstvo osebnih podatkov. Ocene učinka so pomemben mehanizem za ustrezno varovanje osebnih podatkov in so zlasti pomembne pri npr. uvajanju sodobnih tehnologij, kot so biometrijski ukrepi, uporaba brezpilotnih letalnikov ali uvajanje videonadzora javnih površin, saj so namenjene pravočasni identifikaciji in obravnavi tveganj ter splošni in strokovni javni razpravi o primernosti, sorazmernosti in učinkovitosti novih ukrepov in sistemov na področju obravnavanja kaznivih dejanj.

Na oceno učinka v postopku predhodnega posvetovanja Informacijski pooblaščenec izda mnenje.

Po določbi 2. odstavka 50. člena ZVOPOKD lahko nadzorni organ določi in na svojih spletnih straneh objavi seznam kategorij obdelave, za katere mora pristojni organ v skladu s 1. odstavkom 50. člena ZVOPOKD opraviti predhodno posvetovanje v zvezi z oceno učinka.

Informacijski pooblaščenec je sprejel tovrstni seznam dejanj obdelav osebnih podatkov, ki je dostopen tukaj.

Podani primeri ne predstavljajo končnega nabora dejanj obdelave, pri katerih je treba izvesti postopek predhodnega posvetovanja, temveč gre le za nekaj ilustrativnih primerov za boljše razumevanje posameznih kriterijev. Posebne okoliščine lahko terjajo izvedbo postopka predhodnega posvetovanja, četudi ne gre za enega od zgoraj podanih primerov.