Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nove smernice za organizatorje dogodkov

+ -
10.05.2021

Organizatorji seminarjev, konferenc, delavnic, srečanj, kongresov, posvetov in podobnih dogodkov se ob njihovi organizaciji in izvedbi  srečujejo tudi z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov, kot  npr. katere osebne podatke udeležencev pridobiti in kako, koliko časa in kako pridobljene osebne podatke hraniti, komu omogočiti dostop do njih in podobno. Tudi udeležencem teh dogodkov se pojavljajo podobna vprašanja, pa tudi vprašanja o pravicah, ki jih imajo na voljo v zvezi s svojimi osebnimi podatki ter kako jih uresničevati.

V praksi opažamo, da številni organizatorji pomanjkljivo informirajo posameznike o tem, zakaj sploh potrebujejo določene osebne podatke in kakšne pravice imajo posamezniki. Pri Informacijskem pooblaščencu smo zato pripravili posebne smernice za organizatorje različnih dogodkov, v katerih želimo na čim bolj razumljiv način predstaviti obveznosti organizatorjev dogodkov ob zbiranju in uporabi osebnih podatkov ter podati uporabne napotke.

Smernice so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/organizacija-dogodkov-in-varstvo-osebnih-podatkov