Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nova podstran o skupnih upravljavcih

+ -
27.02.2023

Obdelava osebnih podatkov lahko v določenih primerih poteka tako, da je udeleženih več upravljavcev, ki skupaj določijo namen in način obdelave osebnih podatkov. Med tovrstne primere sodijo situacije, ko zakon naloge upravljavcev razdeli med več subjektov, skupne nagradne igre, informacijske baze ali promocije izdelkov, skupno izvajanje videonadzora, vzpostavitev skupnih platform, itd.

Skupni upravljavci morajo o skupnem upravljanju skleniti dogovor, ki mora jasno odražati vloge in odgovornosti vsakega skupnega upravljavca.

Informacijski pooblaščenec je pripravil novo podstran o skupnih upravljavcih, na kateri lahko preberete, v katerih primerih gre za skupne upravljavce, katere elemente naj vsebuje medsebojni dogovor, katere informacije je treba zagotoviti posameznikom in kako je z odgovornostjo skupnih upravljavcev za nastalo škodo.

Nova podstran o skupnih upravljavcih je dostopna na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/skupni-upravljavci