Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Nova infografika o pogodbeni obdelavi

+ -

Informacijski pooblaščenec je pripravil novo infografiko o pogodbeni obdelavi. V njem na enostaven in razumljiv način pojasnimo, kdo je upravljavec in kdo obdelovalec, torej zunanji izvajalec obdelave osebnih podatkov (npr. računovodski servis, ki za upravljavca izvaja obračun plač) ter ključna pravila pri takšni obdelavi.  V infografiki najdete tudi povezave na podrobnejše informacije, predvsem na smernice Informacijskega pooblaščenca, kjer so podrobneje opisane dolžnosti, ki jih za takšno razmerje določa člen 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/smernice-o-pogodbeni-obdelavi/

 

V pripravi je tudi vzorec pogodbe za najemanje zunanjih izvajalcev, ki bo na voljo, ko bo potrjen s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka