Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Nova infografika – kršitev varnosti osebnih podatkov

+ -

Splošna Uredba uvaja dolžnost obveščanja nadzornega organa (Informacijskega pooblaščenca) o zaznanih kršitvah varnosti osebnih podatkov (npr. izguba USB ključka z osebnimi podatki, vdor v informacijski sistem z bazami osebnih podatkov ipd.), če je verjetno, da bi bile s kršitvijo ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Obvestilo je treba podati takoj po zaznani kršitvi, najkasneje pa v 72 urah. Če bi s kršitvijo varnosti nastala resna tveganja za posameznike, morajo zavezanci obvestiti tudi njih. Zavezanci morajo beležiti in hraniti vse zaznane kršitve varstva osebnih podatkov, ne glede na potrebo po uradnem obveščanju.

 

V pomoč zavezancem pri razumevanju dolžnosti glede kršitev varnosti smo izdali novo infografiko, kjer so na pregleden način predstavljene ključne dolžnosti v primeru kršitev varnosti.

 

Infografika je na voljo na povezavi.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka