Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nova infografika – ocene učinkov glede varstva osebnih podatkov

+ -
05.08.2022

Ocene učinkov glede varstva osebnih podatkov so pomembno orodje, s katerim lahko upravljavci ustrezno in pravočasno obvladujejo tveganja, da bi pri uvedbi novega sistema, projekta ali uporabi sodobnih tehnologij prišlo do kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov. Kljub temu, da se znanje in izkušnje glede njihove izdelave nabirajo, pa Informacijski pooblaščenec opaža, da se nekatere napake ponavljajo – predvsem manjka jasen opis metodologije ocene tveganja, tveganja se podcenjujejo, občasno je narobe dojeta vloga pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov in manjka vključitev zainteresiranih strani.

Poleg smernic na to temo je sedaj na voljo tudi infografika, v kateri opozarjamo na ključne pomanjkljivosti, podajamo priporočila, obenem pa želimo zavezance spomniti, da obstaja kontrolni seznam  za preverjanje, ali je ocena učinka celovita.

Infografika je na voljo na: https://www.ip-rs.si/publikacije/infografike

Priporočamo tudi ogled smernic glede ocen učinka: https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/smernice-ocene-u%C4%8Dinkov-na-varstvo-osebnih-podatkov