Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nova infografika – kaj (vse) so osebni podatki?

+ -
16.08.2022

Informacijski pooblaščenec je pripravil novo infografiko, ki bo lahko v pomoč pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov pri izvedbi usposabljanj za zaposlene glede varstva osebnih podatkov, kakor tudi splošnemu razumevanju koncepta osebnih podatkov.

V infografiki pojasnjujemo, da med osebne podatke ne sodijo zgolj identifikacijski in kontaktni podatki posameznikov, temveč tudi statusni (npr. izobrazba, poklic, zakonski stan) in transakcijski podatki – podatki o naših nakupih, lokacijah, klicih, prikazanih oglasih, izraženih preferencah in podobno. Ravno slednji namreč predstavljajo največjo »dodano vrednost« tako za zasebni kot za javni sektor.

Prav tako izpostavljamo pomembno razliko med psevdonimiziranimi ter anonimiziranimi podatki ter pomen širokega razumevanja določljivosti posameznika, ki je temeljni kriterij, kdaj gre za osebne podatke. Bistveno je namreč vprašanje, ali se posameznika da določiti (tudi upoštevaje druge vire, baze podatkov in okoliščine) in ne ali ga mi (z nam dostopnimi sredstvi oziroma znanjem) znamo določiti. Poudarjamo tudi dejstvo, da kdo nam je dodelil osebni podatek  (sami, država, delodajalec, organizacije) in oblika osebnih podatkov nista pomembna, zelo relevanten za zakonitost obdelave pa je vsakokratni kontekst (kdo bo obdeloval katere podatke, s kakšnimi nameni in v kakšnih okoliščinah).

Infografika je na voljo na: https://www.ip-rs.si/publikacije/infografike.