Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Nov obrazec – zahteva za prenosljivost osebnih podatkov

+ -

Informacijski pooblaščenec je izdal nov obrazec, s katerim si lahko posamezniki pomagajo pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov. Gre za novo pravico, ki jo posameznikom daje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), posameznikom pa omogoča, da pridobijo svoje osebe podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter da zahtevajo neposredni prenos lastnih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu (člen 20 Splošne uredbe).

 

Posamezniki lahko tako pridobijo svoje podatke npr. o opravljenih nakupih, uporabi storitev ali svojih aktivnostih in jih prenesejo k sebi ali k drugemu upravljavcu. Na ta način je mogoče pridobiti ali zahtevati prenos podatkov, če so bili zbrani na podlagi privolitve ali pogodbe, ne velja pa za osebne podatke, ki se vodijo na podlagi zakona ali v javnem interesu; podatki morajo biti obdelovani v elektronski obliki, da lahko zahtevamo njihovo elektronsko kopijo ali prenos. Prenosljivost podatkov ne pomeni, da mora upravljavec podatke izbrisati, temveč gre za pravico do uporabne elektronske kopije lastnih podatkov (npr. v csv, txt, xml formatu).

 

Pravica do prenosljivosti lahko omogoči večjo konkurenco med upravljavci osebnih podatkov, posameznikom pa daje več nadzora nad lastnimi podatki. Z uveljavljanjem te pravice bomo lahko ugotovili »koliko smo vredni« za določene ponudnike storitev ter med njimi lažje prehajali.

 

Več o pravici do prenosljivosti osebnih podatkov in drugih pravicah po Splošni uredbi o varstvu podatkov je na voljo na naslednjih povezavah:

https://tiodlocas.si/zelim-prenesti-svoje-podatke/

 

Smernice glede pravice do prenosljivosti podatkov Evropskega odbora za varstvo podatkov: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233

 

Obrazec zahteve za prenosljivost podatkov je na voljo na:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Zahteva_za_prenosljivost_podatkov_Obrazec_ZPP.docx