Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov za prepoved uporabe sistemov umetne inteligence za prepoznavo obrazov in lastnosti posameznikov na javnih mestih

+ -
21.06.2021

Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov sta sprejela skupno mnenje glede predloga EU uredbe o enotnih pravilih za področje umetne inteligence.

Mnenje pozdravlja enotno urejanje uporabe sistemov v umetne inteligence v EU, hkrati pa nadzorni organi opozarjamo, da mora biti uredba usklajena s pravili na področju varstva osebnih podatkov in tudi jasno določati, da ta veljajo tudi v primeru obdelave podatkov s pomočjo umetne inteligence. Jasno mora biti opredeljen nadzor nad uredbo in vloga organov za varstvo osebnih podatkov

Nadzorni organi pozivamo k splošni prepovedi uporabe sistemov v umetne inteligence za namen prepoznave posameznikov in njihovih značilnosti na javnih krajih, npr. z uporabo tehnologij za prepoznavo obrazov, prstnih odtisov, DNK, glasu, in drugih biometričnih ali vedenjskih značilnosti. Prav tako priporočamo prepoved tovrstnih sistemov za namen razvrščanja posameznikov v skupine glede na njihove etnične značilnosti, spol, in druge značilnosti, ki lahko vodijo v diskriminacijo. Svarimo tudi pred sistemi, ki omogočajo prepoznavo čustvenih stanj, razen v zelo omejenih okoliščinah zdravstvene narave.

Več v sporočilu za javnost na: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en

Predlog uredbe je dostopen  na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

Informacijska pooblaščenka