Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Na voljo spletni obrazec za sporočanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO)

+ -
09.09.2021

Informacijski pooblaščenec je na spletni strani objavil spletni obrazec, s katerim lahko zavezanci, ki morajo glede na določbe člena 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in njene podatke sporočiti Informacijskemu pooblaščencu, opravijo to dolžnost.

Spletni obrazec je na voljo na podstrani o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov, kjer lahko zavezanci najdejo tudi vsa ostala pojasnila o imenovanju, položaju in nalogah teh oseb:

https://www.ip-rs.si/?id=100