Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Na srečanju Iniciative 2020 poudarjena nujnost obstoja samostojnih in neodvisnih državnih organov in zagotavljanja njihovega nemotenega dela

+ -
05.10.2021

Na Bledu je od 3. do 5. oktobra 2021 potekalo srečanje Iniciative 2020, združenja  ustanovljenega oktobra 2020 na pobudo Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, v katerega so povezani organi s področja dostopa do informacij javnega značaja iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova in Severne Makedonije. Namen združenja je sodelovanje in izmenjava dobrih praks pri promociji in varstvu pravice dostopa do informacij javnega značaja.

Udeleženci smo opozorili na bistveno spremenjene okoliščine delovanja organov v času trajanja posebnih epidemioloških ukrepov zaradi COVID-19 ter izpostavili povečanje števila zadev pri dostopu do informacij javnega značaja in poudarjene vloge samostojnih in neodvisnih državnih organov. Predstojniki vseh organov smo soglasno sprejeli več sklepov:

  • okrepili bomo medsebojno institucionalno sodelovanje, vključno s sodelovanjem na projektih,
  • uvedli bomo medsebojne delovne obiske in študijske izmenjave zaposlenih,
  • intenzivirali bomo obveščanje o dobrih praksah dostopa do informacij javnega značaja,
  • podpirali bomo napore za pridobitev sredstev financiranja aktivnosti Iniciative 2020,
  • sprejeli bomo skupno deklaracijo o nujnosti zagotavljanja neodvisnosti delovanja organov s področja dostopa do informacij javnega značaja.

Sodelujoči smo se dogovorili, da bo naslednje letno srečanje Iniciative 2020 v letu 2022 gostila Severna Makedonija, v letu 2023 pa Hrvaška.