Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Na 4. srečanju Iniciative 2020 so članice opozorile na nedopustnost molka organov in nepoštene uporabe pravice dostopa do informacij javnega značaja

+ -
18.10.2023

Pretekli teden je v Dubrovniku potekalo 4. srečanje Iniciative 2020, združenja  ustanovljenega oktobra 2020 na pobudo Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, v katerega so povezani organi s področja dostopa do informacij javnega značaja iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova in Severne Makedonije. Namen združenja je sodelovanje in izmenjava dobrih praks pri promociji in varstvu pravice dostopa do informacij javnega značaja.

V okviru srečanja smo udeleženci razpravljali o doseženih standardih pri dostopu do informacij javnega značaja v posameznih državah, odprtih vprašanjih pri dostopu do informacij v konkretnih primerih ter o proaktivnem posredovanju informacij. Posebna pozornost je bila namenjena problematiki molka organov in zlorabi pravice dostopa.

Sprejeli smo naslednja priporočila:

  1. Z namenom pravilnega in učinkovitega uresničevanja pravice dostopa do informacij se zavezancem priporoča, da dosledno upoštevajo standarde, ki so se oblikovali v praksi nacionalnih institucij, zadolženih za nadzor in zaščito te pravice.

  2. Molk organov derogira pravico dostopa do informacij javnega značaja. V okviru veljavnega pravnega reda je treba poiskati učinkovita sredstva za sankcioniranje odgovornih oseb organov, ki v praksi najpogosteje ignorirajo zahteve za dostop do informacij.

  3. Zloraba pravice dostopa do informacij s strani nekorektnih prosilcev prekomerno otežuje delo zavezancev in škoduje uresničevanju te pravice v praksi. Cilj teh prosilcev ni zagotavljanje transparentnosti, odprtosti in nadzora nad javnimi oblasti, ampak oteževanje dela zavezancev, nekatere zahteve pa so celo finančno motivirane. Takšno izvrševanje pravice je nedopustno in ni v skladu z njenim namenom. V nacionalnih zakonih je zato nujno treba vzpostaviti pravne varovalke za takšne primere, urediti institut zlorabe pravice oziroma nepoštene uporabe prava.

  4. Sodelujoči smo se dogovorili, da bo naslednje letno srečanje Iniciative 2020 v letu 2024 gostila Črna Gora.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka