Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Na 3. srečanju Iniciative 2020 poudarjen pomen proaktivne transparentnosti organov in uporabe Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov

+ -
10.10.2022

Pretekli teden je v Strugi, v Severni Makedoniji, potekalo 3. srečanje Iniciative 2020, združenja  ustanovljenega oktobra 2020 na pobudo Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, v katerega so povezani organi s področja dostopa do informacij javnega značaja iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova in Severne Makedonije. Namen združenja je sodelovanje in izmenjava dobrih praks pri promociji in varstvu pravice dostopa do informacij javnega značaja.

 

V okviru srečanja smo udeleženci sprejeli skupno stališče, da je v prihodnje treba bolj poudarjati vlogo proaktivne transparentnosti (npr. proaktivna javna objava informacij, posodabljanje že objavljenih informacij, itd.) na področju dostopa do informacij javnega značaja, kot orodja za doseganje večje transparentnosti, odgovornosti in odprtosti organov. Nadalje smo se vsi udeleženci strinjali, da Konvencija Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov daje vladam pomembno pravno podlago za spodbujanje demokratičnega upravljanja in odprtosti ter tudi za krepitev participativne demokracije pri uresničevanju drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

 

Udeleženci srečanja smo bili enotni, da morajo biti navedena načela, evropski standardi in Konvencija Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov temelj za izvrševanje nacionalnih zakonov o dostopu do informacij javnega značaja in pomemben steber za zaščito ustavno zagotovljene človekove pravice: »PRAVICE VEDETI«.

 

Sodelujoči smo se dogovorili, da bo naslednje letno srečanje Iniciative 2020 v letu 2023 gostila Hrvaška.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka