Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Minil rok za objavo katalogov informacij javnega značaja

+ -

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja je danes, 9.12.2004, minil enoletni rok za pripravo katalogov informacij javnega značaja. Od danes dalje bi torej morali imeti vsi zavezanci tovrstne kataloge javno dostopnih informacij oziroma dokumentov objavljene na spletnih straneh in imeti v uradih dostopen katalog tudi v tiskani obliki. 

 

Ti katalogi so pripomoček vsem prosilcem, ker predstavljajo informativno kazalo po vseh vrstah informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga. Dostopni naj bodo na vidnem mestu na spletnih straneh, ne skriti nekje v »globini« spletišča.

 

V katalogu so med drugim na razpolago direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih dokumentov, tako da je na ta način dostop do njih hitrejši in pravno nezapleten, vključno s podatki o kontaktnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja. V katalogu morajo biti opisani tudi vsi uradni postopki, ki jih vodi posamezen zavezanec. Dobro pripravljen katalog omogoča jasen vpogled v organizacijo in delovno področje organa. Pomembno je tudi, da mora katalog obsegati  vse predpise iz delovnega področja organa in sicer zakone, podzakonske akte, kot tudi predpise Evropske unije. Po drugi strani pa širši domet elektronske dostopnosti dokumentov iz kataloga organe tudi dejansko razbremenjuje ročnega in s tem bolj zamudnega posredovanja informacij, tako da je dobrodošel ne samo za prosilce, temveč tudi za organe zavezance.

Pri pregledu spletnih strani največjih zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja smo opazili, da večina katalogov še ni pripravila. Odlično so e-katalog pripravili na Banki Slovenije in Ministrstvu za notranje zadeve, zelo kakovostnega imata tudi Ministrstvo za finance in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Urad za kemikalije ter Generalni sekretariat Vlade RS. Zgleden osnutek je na spletnih straneh objavilo tudi Vrhovno sodišče v imenu vseh slovenskih sodišč, a manjka še kar nekaj podatkov, ki jih mora dopolniti vsako od posameznih sodišč. Večji in pomembnejši državni organi, ki bi morali biti zgled ostalim: Državni zbor, Predsednik Republike Slovenije, Vlada RS, Državni svet, Ustavno sodišče, Državno tožilstvo, vsa ostala ministrstva, Varuh človekovih pravic,  ter večina občin (med mestnimi so svetle izjeme Mestna občina Koper, Mestna občina Ljubljana, Celje in Velenje), svoje zakonske obveznosti še niso izpolnili. Mnogi med njimi na spletnih straneh nimajo navedenega niti imena uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja. Državno pravobranilstvo pa recimo sploh še nima spletnih strani. Od pomembnejših zavezancev izven državnega sektorja katalogov med drugimi še nimajo Odvetniška, Notarska, Zdravniška, Lekarniška, Kmetijsko-gozdarska, Obrtna in Veterinarska zbornica ter Gospodarska zbornica Slovenije.

 

Pozivamo vse zavezance, še posebej zgoraj omenjene in tudi vse organizacije s področja šolstva, katalogov s tega področja namreč nima velika večina zavezancev (med drugimi ga nimajo niti obe pravni fakulteti niti vse tri univerze), da kataloge javno dostopnih informacij objavijo čimprej in tako izpolnijo svojo obveznost. Vzorec kataloga najdete na še delujočih spletnih straneh nekdanjega Ministrstva za informacijsko družbo.

 

Spletišča smo zadnjič pregledali ob 13. uri.

 

Za Pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja

Sonja Bien