Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Kako dolgo lahko delodajalec hrani dokumente neizbranih kandidatov iz zaposlitvenih postopkov?

+ -

Nova infografika o rokih hrambe dokumentov neizbranih kandidatov kratko in pregledno pojasnjuje kriterije, ki jih morajo upoštevati delodajalci pri  določanju rokov hrambe  v postopku zaposlovanja pridobljenih ali nastalih dokumentov.

 

IP v praksi zaznava težave mnogih delodajalcev, ki ne vedo, kako naj opredelijo roke hrambe dokumentov neizbranih kandidatov za delovno mesto. Zaradi mnogih različnih področij in oblik zaposlovanja, ni možno postaviti univerzalnega pravila glede določanja roka hrambe, zato bo infografika v pomoč delodajalcem pri določanju internih pravil, prilagojenih njihovim delovnim procesom. Roke hrambe morajo ugotoviti delodajalci sami, pri čemer naj upoštevajo načelo omejitve shranjevanja osebnih podatkov, posebna področna pravila, ki izhajajo iz delodajalčeve zakonske ali pogodbene obveznosti in morebitnih pravnih postopkov, ki lahko sledijo v zvezi z zaposlovanjem.