Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kaj morajo o varstvu osebnih podatkov vedeti organizatorji dogodkov?

+ -
07.02.2023

Organizatorji seminarjev, konferenc, delavnic, srečanj, kongresov, posvetov in podobnih dogodkov morajo pri pridobivanju in uporabi osebnih podatkov udeležencev spoštovati zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in biti pozorni na to, kako zakonito pridobiti osebne podatke udeležencev, kako jih primerno informirati, kakšni pogoji veljajo ter koliko časa jih hraniti.

Tudi udeleženci teh dogodkov imajo pravico vedeti, komu zaupajo svoje podatke in kaj bo ta z njimi počel. V praksi je opaziti, da številni organizatorji pomanjkljivo informirajo posameznike o tem, zakaj potrebujejo določene osebne podatke, kateri podatki so (lahko) obvezni in kateri ne, pod kakšnimi pogoji so lahko objavljeni in kakšne pravice imajo udeleženci.

S prenovljenimi smernicami, ki upoštevajo določbe novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) želi Informacijski pooblaščenec na čim bolj razumljiv način predstaviti obveznosti organizatorjev dogodkov ob zbiranju in uporabi osebnih podatkov ter jim podati uporabne napotke in praktične primere, da bo ustrezno poskrbljeno za varstvo osebnih podatkov.

Smernice so dostopne na povezavi.

Informacijski pooblaščenec