Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

IP se pridružuje prvemu usklajenemu ukrepu na temo uporabe oblačnih storitev v javnem sektorju

+ -
01.03.2022

Informacijski pooblaščenec (IP) se z današnjim dnem pridružuje širši pobudi Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB), v okviru katere 22 njegovih članov, skupaj z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, usklajeno obravnava skupno temo uporabe oblačnih storitev v javnem sektorju. 

Pobuda EDPB je nastala znotraj Okvirja za usklajeno izvrševanje (Coordinated Enforcement Framework), ki je bil ustanovljen oktobra 2020 in skupaj s Podporno skupino strokovnjakov (Support Pool of Experts) predstavljata ključna ukrepa, začrtana v Strategiji Evropskega odbora za varstvo podatkov za obdobje 2021-2023. Cilj ukrepov je poenostavitev izvrševanja in sodelovanja med nadzornimi organi.

Po poročanju Eurostata, se je uporaba oblačnih storitev s strani podjetij v zadnjih šestih letih kar podvojila. Epidemija je pospešila digitalno transformacijo organizacij, v tem času pa je tudi več organov javnega sektorja pričelo z uporabo oblačnih storitev. Ob tem se organi javnega sektorja na nacionalni in evropski ravni soočajo s težavami pri pridobitvi informacij in izdelkov ter storitev, ki so skladne z evropskimi pravili varstva osebnih podatkov. Iz navedenega razloga je cilj usklajenega ukrepa s strani nadzornih organov spodbujanje najboljših praks in zagotovitev ustreznega varstva osebnih podatkov.

Znotraj pobude bo v okviru Evropskega gospodarskega prostora naslovljenih preko 80 organov javne uprave, vključno z evropskimi institucijami, ki pokrivajo najrazličnejše sektorje, npr. zdravstveni, finančni, davčni, izobraževalni ter osrednje ponudnike IT storitev. IP se je odločil, da v okviru pobude naslovi visokošolski in raziskovalni sektor. Posamezni člani bodo usklajenemu ukrepu na nacionalni ravni pristopili na različne načine, pri čemer je IP v prvi fazi izbranim ponudnikom oblačnih storitev poslal vprašalnik o vidikih varstva osebnih podatkov v zvezi z izbiro in uporabo ponudnikov oblačnih storitev. 

S pomočjo vprašalnika se bo ocenjevala usklajenost s Splošno uredbo o varstvu podatkov pri uporabi oblačnih storitev, skupaj s postopkom in sprejetimi zaščitnimi ukrepi pri pridobivanju oblačnih storitev; naslovila se bodo tudi vprašanja, povezana z mednarodnimi prenosi in odnosi med upravljavci ter obdelovalci osebnih podatkov.

Rezultati bodo obravnavani usklajeno na ravni EDPB, pri čemer se bo vsak član samostojno odločal, ali je v konkretnem primeru potreben nadaljnji inšpekcijski postopek. Skupni rezultati bodo prikazani v agregirani obliki, ki bodo podali globlji vpogled v področje in omogočili usklajeno spremljanje področja na evropski ravni. Skupno poročilo bo pripravljeno še pred koncem leta 2022. 

 

Sporočilo za javnost EDPB, kakor tudi sporočila za javnost ostalih sodelujočih članov, so dostopna na povezavi: https://edpb.europa.eu/news/news/2022/launch-coordinated-enforcement-use-cloud-public-sector_en