Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

IP izdal priporočila glede skupnih upravljavcev

+ -

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) vsebuje nov koncept skupnih upravljavcev - gre za dva ali več upravljavcev, ki skupaj določijo namene in načine obdelave. Skupni upravljavci se v praksi pojavljajo zlasti v primerih skupnega zbiranja in uporabe osebnih podatkov, kot so skupne akcije, nagradne igre, promocijske aktivnosti, natečaji, skupni videonadzor vstopov v poslovne prostore z več lastniki in najemniki, skupne informacijske baze in spletne platforme.

 

Splošna uredba v takšnih primerih zahteva sklenitev medsebojnega dogovora, v katerem se določijo dolžnosti vsakega od upravljavcev, zlasti v zvezi z uresničevanjem pravic posameznika. Posameznik mora biti obveščen komu vse zaupa osebne podatke, katere osebne podatke in za katere namene ter kakšne so njegove pravice.

 

V pomoč upravljavcem pri urejanju tovrstnih obdelav skladno s Splošno uredbo smo izdali priporočila, ki so na voljo na:

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Priporocila/Priporocila_Informacijskega_Pooblascenca_glede_skupnih_upravljavcev_21jan2019.pdf

 

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka